Gỡ khóa domain trên Facebook

  1. Bị block bởi vì vi phạm chính sách cộng đồng
  2. Bị block bởi vì đối thủ chơi trò bẩn

Mình đi check hết tất cả các page và các policy cần thiết cho website của mình, Xem có vấn đề không, và mình viết lại bằng cách dùng các website hỗ trợ viết về policy: Ví dụ google với key “privacy policy generator”Đây là tất cả những page mình cần ở hình 1
Và cần thêm cái xin phép về cookies nữa, do mình không có quyền track khách hàng, nếu mà chưa xin phép họ, Hình 2
Và mình tiến hành những bước sau để unblock

  1. Mình sẽ điền và verify domain của mình trên facebook business
  2. Mình điền domain của mình và nhấn vào phần “Contact us”
  3. mình sẽ fill form như hình 3 với nội dung như hình 4
  4. Sau đó mình sẽ vào : https://developers.facebook.com/tools/debug/ để submit cái website vào, sau đó chọn vào phần “Please lt us know”, và điền thông tin của hình 4 vào lần nữa
  5. Sau đó mình dùng các acc via khác nhau, điền domain và facebook và tiếp tục submit và đánh dấu là domain không phải spam, không chống lại điều khoảng facebook

Lúc đầu từ 1-2 ngày mình vô vọng, nhưng đến ngày 3 thì ngạc nhiên là được mở, và mọi thứ hoạt động bình thường.
Chúc bạn thành công

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here