Chạy quá nhiều nội dung quảng cáo cùng lúc – nên hay không ?

Số lượng và hiệu quả quảng cáo

Hiệu quả có thể bị giảm nếu bạn chạy quá nhiều quảng cáo cùng lúc. Thông thường, khi Trang chạy quá nhiều quảng cáo cùng lúc, sẽ có ít quảng cáo thoát khỏi giai đoạn máy học hơn và tốn nhiều ngân sách chi tiêu hơn trước khi hệ thống phân phối có thể tối ưu hóa hiệu quả. Hãy tham khảo Cách quản lý số lượng quảng cáo để tìm hiểu thêm.

Do đó, chúng tôi triển khai giới hạn quảng cáo đang chạy hoặc đang trong quy trình xét duyệt cho mỗi Trang. Thông tin dưới đây áp dụng khi giới hạn quảng cáo có hiệu lực, bắt đầu từ ngày 16/02/2021.

Xem giới hạn quảng cáo cho mỗi Trang

Quảng cáo hiển thị càng nhiều, hiệu quả quảng cáo càng tăng. Vì vậy, nhà quảng cáo ở những quy mô khác nhau nên sử dụng số lượng quảng cáo khác nhau để cải thiện hiệu suất quảng cáo. Số lượng quảng cáo có 4 bậc để khuyến khích nhà quảng cáo ở những quy mô khác nhau sử dụng một cách phù hợp, từ đó tối ưu hóa hiệu quả cho mình.

Số lượng quảng cáo đang hoạt động trong tài khoản quảng cáo hoặc trên Trang của bạn đóng vai trò quan trọng để bạn đạt được kết quả có thể dự đoán, ổn định và tối ưu.

Mỗi lần hiển thị quảng cáo, hệ thống phân phối quảng cáo của chúng tôi học hỏi thêm về việc đâu là những người và vị trí lý tưởng nhất để hiển thị quảng cáo. Càng hiển thị nhiều quảng cáo thì hệ thống càng có khả năng tối ưu hóa hiệu quả quảng cáo tốt hơn.

Khi nhà quảng cáo chạy quá nhiều quảng cáo cùng lúc, mỗi quảng cáo sẽ ít được phân phối hơn. Điều này nghĩa là số lượng quảng cáo hoàn tất giai đoạn máy học sẽ ít hơn và ngân sách chi tiêu sẽ tốn kém hơn trước khi hệ thống phân phối có thể tối ưu hóa hiệu quả. Nói cách khác, số lượng quảng cáo quá nhiều có thể dẫn đến hiệu quả kém.

Để đạt được kết quả có thể dự đoán, ổn định và tối ưu, nhà quảng cáo cần nắm được số lượng quảng cáo đang hoạt động và không vượt quá giới hạn cho mỗi Trang đối với quảng cáo đang chạy hoặc đang trong quy trình xét duyệt. Tìm hiểu thêm về giới hạn quảng cáo.

Việc thử nghiệm các chiến lược nội dung và marketing mới vẫn đóng vai trò quan trọng. Tuy nhiên, nhà quảng cáo nên cân đối các chiến thuật trên với việc đảm bảo rằng hệ thống phân phối có nhiều cơ hội học hỏi về từng quảng cáo.

Cách làm tốt nhất

Bạn có thể giảm số lượng quảng cáo để tăng hiệu quả. Các chiến thuật dưới đây sẽ hỗ trợ bạn quản lý số lượng quảng cáo.

1. Kết hợp nhóm quảng cáo. Nếu kết hợp nhóm quảng cáo, bạn sẽ nhận được lượt chuyển đổi mình cần để thoát khỏi giai đoạn máy học sớm hơn.

 • Nếu báo cáo kết quả đối với từng đối tượng, hãy kết hợp các nhóm quảng cáo và dùng Số liệu chia nhỏ để có được báo cáo chi tiết mà không làm giảm hiệu quả.
 • Nếu nhắm mục tiêu đến những khu vực địa lý nhỏ, hãy kết hợp các nhóm quảng cáo với khu vực địa lý lớn hơn để tổng hợp lượt chuyển đổi và thông tin học hỏi được về hoạt động phân phối trên các nhóm quảng cáo.
 • Nếu tạo các nhóm quảng cáo khác nhau cho các vị trí quảng cáo khác nhau, hãy kết hợp nhóm quảng cáo và sử dụng vị trí quảng cáo tự động cùng cơ chế tùy chỉnh tài sản. Với cơ chế tùy chỉnh tài sản, bạn có thể chọn các tài sản lý tưởng cho từng vị trí của một quảng cáo.
 • Nếu tạo các nhóm quảng cáo khác nhau cho các ngôn ngữ khác nhau, hãy kết hợp nhóm quảng cáo và đặt nhiều ngôn ngữ trong một nhóm quảng cáo. Nếu sử dụng quảng cáo động, bạn có thể tạo quảng cáo động cho nhiều ngôn ngữ và quốc gia bằng cách thêm nguồn cấp dữ liệu về ngôn ngữ và/hoặc quốc gia vào danh mục.
 • Nếu quảng cáo bằng nội dung duy nhất cho mỗi vị trí, hãy sử dụng Tùy chỉnh phân khúc tài sản (hiện tại đang ở giai đoạn beta và chỉ hỗ trợ API).

2. Giảm số lượng quảng cáo trong mỗi nhóm quảng cáo. Thử nghiệm nội dung là hoạt động đóng vai trò then chốt trong việc cải thiện hiệu quả theo thời gian. Tuy nhiên, bạn nên làm việc đó theo những cách hiệu quả hơn và có thể thực hiện lại.

 • Hãy sử dụng thử nghiệm phân tách để tìm nội dung phù hợp nhất trước khi mở rộng quy mô. Thử nghiệm phân tách có nhiều dấu hiệu về hiệu quả trong tương lai hơn là mở rộng quy mô với quá nhiều nội dung.
 • Sử dụng từ 6 nội dung trở xuống cho từng nhóm quảng cáo. Hệ thống phân phối sẽ ưu tiên quảng cáo có nhiều phân phối hơn vì dự đoán chuyển đổi chính xác hơn. Nếu bạn thêm hơn 6 quảng cáo thì cũng không hưởng được nhiều lợi ích cận biên.
 • Nếu bạn thử nghiệm nhiều biến thể văn bản, hãy sử dụng tối ưu hóa nhiều văn bản. So với nhiều quảng cáo không có nhiều văn bản được tối ưu hóa, một quảng cáo có nhiều văn bản được tối ưu hóa thường sẽ mang lại hiệu quả cao hơn vì tạo điều kiện để hệ thống phân phối tự động tối ưu hóa cho hiệu quả của mỗi lượt hiển thị quảng cáo.
 • Nếu bạn thử nghiệm nhiều biến thể nội dung, hãy sử dụng nội dung động. Điều đó tạo điều kiện cho hệ thống phân phối tìm được nội dung phù hợp nhất để phân phối cho người dùng nhất định, trong khi tất cả chỉ sử dụng một quảng cáo.
 • Nếu bạn thử nghiệm nhiều định dạng, hãy sử dụng định dạng động. Với định dạng động và nội dung quảng cáo, bạn có thể hiển thị cho mọi người nhiều định dạng và nội dung khác nhau dựa trên nội dung mà họ có nhiều khả năng phản hồi nhất.

3. Sử dụng giải pháp dành riêng cho ngành. Facebook cung cấp nhiều giải pháp để đáp ứng được nhu cầu của từng ngành đối với số lượng quảng cáo lớn. Với những giải pháp này, bạn có thể dùng ít quảng cáo hơn nhưng vẫn quảng cáo được toàn bộ danh mục sản phẩm.

 • Nếu muốn tăng lưu lượng khách đến nhiều vị trí cửa hàng thực, hãy dùng mục tiêu lưu lượng khách đến cửa hàng để tùy chỉnh quảng cáo bằng thông tin cục bộ và nội dung dành cho từng cửa hàng.
 • Nếu bạn quảng cáo nhiều sản phẩm cho cùng một đối tượng, hãy sử dụng quảng cáo động. Với quảng cáo động, hệ thống phân phối sẽ tự động tối ưu hóa các sản phẩm phù hợp nhất để hiển thị với từng người.
 • Nếu bạn quảng cáo nhiều tài sản bất động sản, hãy kết hợp các nhóm quảng cáo rồi sử dụng quảng cáo bất động sản để hiển thị cho mọi người những quảng cáo chứa các tài sản mà họ có nhiều khả năng mua nhất.
 • Nếu bạn quảng cáo danh sách tồn kho ô tô, hãy sử dụng quảng cáo danh sách tồn kho ô tô để quảng cáo toàn bộ danh sách xe trong kho bằng ít quảng cáo hơn.

4. Tắt quảng cáo không phân phối được. Khi sử dụng Trình quản lý quảng cáo, nhà quảng cáo thường đạt được hiệu quả cao hơn nếu tắt những quảng cáo không mang lại kết quả.

 • Tắt quảng cáo không nhận được lượt hiển thị. Các quảng cáo đang hoạt động nhưng không phân phối được trong vài ngày sẽ ít có khả năng thành công trong các cuộc đấu giá tương lai.
 • Tắt quảng cáo có trạng thái Chưa hoàn tất giai đoạn máy học. Quảng cáo có trạng thái Chưa hoàn tất giai đoạn máy học không tạo đủ kết quả để thoát khỏi giai đoạn máy học. Nếu không thể khắc phục vấn đề, tốt nhất là bạn nên tắt quảng cáo này.

Nếu tạo thêm nhiều Trang để né tránh giới hạn, bạn sẽ làm giảm hiệu quả của cả hai/tất cả Trang. Lý do như sau:

 • Khi cạnh tranh trong cùng một cuộc đấu giá, các Trang riêng lẻ sẽ đấu giá với nhau trong cuộc đấu giá quảng cáo, do đó chi phí của bạn sẽ tăng lên.
 • Hệ thống phân phối sử dụng giai đoạn máy học từ Trang để nâng cao kết quả quảng cáo. Vì thế, nếu chia nhỏ kết quả giữa các Trang thì tỷ lệ chuyển đổi sẽ giảm xuống.
 • Trang là nơi phản ánh công khai hoạt động kinh doanh của bạn, nên bạn cần quản lý nhiều Trang.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here