Các kích thước quảng cáo mạng hiển thị Google adwords (GDN)

Kích thước quảng cáo ảnh tĩnh

Loại tệp

Định dạng GIF, JPG, PNG, SWF, ZIP
Kích thước t.đa 150KB

Kích thước quảng cáo

Hình vuông và hình chữ nhật
200 × 200 Hình vuông nhỏ
240 × 400 Hình chữ nhật dọc
250 × 250 Hình vuông
250 × 360 Màn hình rộng gấp ba
300 × 250 Hình chữ nhật trong dòng
336 × 280 Hình chữ nhật lớn
580 × 400 Netboard
Hình chữ nhật đứng
120 × 600 Hình chữ nhật đứng
160 × 600 Hình chữ nhật cao và rộng
300 × 600 Quảng cáo nửa trang
300 × 1050 Thẳng đứng
Hình chữ nhật dài
468 × 60 Biểu ngữ
728 × 90 Hình chữ nhật dài
930 × 180 Biểu ngữ đầu trang
970 × 90 Hình chữ nhật dài lớn
970 × 250 Bảng thông cáo
980 × 120 Toàn cảnh
Di động
300 × 50 Biểu ngữ di động
320 × 50 Biểu ngữ di động
320 × 100 Biểu ngữ lớn trên thiết bị di động

 

Kích thước quảng cáo ảnh động

Loại tệp

Loại tệp .GIF
Kích thước tệp 150 KB trở xuống

Kích thước hình ảnh

Hình vuông và hình chữ nhật
200 × 200 Hình vuông nhỏ
240 × 400 Hình chữ nhật dọc
250 × 250 Hình vuông
250 × 360 Màn hình rộng gấp ba
300 × 250 Hình chữ nhật trong dòng
336 × 280 Hình chữ nhật lớn
580 × 400 Netboard
Hình chữ nhật đứng
120 × 600 Hình chữ nhật đứng
160 × 600 Hình chữ nhật cao và rộng
300 × 600 Quảng cáo nửa trang
300 × 1050 Thẳng đứng
Hình chữ nhật dài
468 × 60 Biểu ngữ
728 × 90 Hình chữ nhật dài
930 × 180 Biểu ngữ đầu trang
970 × 90 Hình chữ nhật dài lớn
970 × 250 Bảng thông cáo
980 × 120 Toàn cảnh
Di động
300 × 50 Biểu ngữ di động
320 × 50 Biểu ngữ di động
320 × 100 Biểu ngữ lớn trên thiết bị di động
Tốc độ và độ dài hoạt ảnh
  • Độ dài hoạt ảnh phải từ 30 giây trở xuống
  • Hoạt ảnh có thể được lặp lại nhưng phải ngừng sau 30 giây
  • Quảng cáo GIF hoạt ảnh phải chậm hơn 5 FPS

 

 

Tất nhiên trong mỗi chiến dịch, để tối ưu nhất thì bạn nên tải lên tất cả các kích cỡ quảng cáo. Tuy nhiên theo kinh nghiệm của mình, chỉ với với 3 kích thước chính  sau đã có thể bao phủ lên tới 95% mạng hiển thị GDN, do vậy việc thiết kế 3 kích thước này nên được ưu tiên thực hiện đầu tiên trong mỗi chiến dịch.

  • 728×90
  • 300×250
  • 160×600

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here