bán thẻ facebook

Một số app tạo thẻ visa or master• 512458 , 511580 bin eu ,balance tiền € ,không giới hạn tạo thẻ , nạp qua một số dịch vụ trans hoặc qua mình hỗ trợ 23,5/7• 428803 bin us , balance tiền $ , không giới hạn tạo thẻ . Chủ động tự nạp bằng visa việt được .• acc chime reg trust k reg tut sống lâu khoẻ cho ae giữ tiền .• acc wing sll 200k/1 nạp thêm thì rate 27 , chỉ nạp nick bán k nạp ngoài . Các thẻ có thể dùng veri paypal , netfix , google ads , facebook ads và một số dịch vụ khác . Anh em nào cần gì ibx .

https://www.facebook.com/groups/252712955185107/user/100003853465183/
https://www.facebook.com/groups/252712955185107/user/100003853465183/
🌈

Cân mọi kèo trung gian qua ai đã đóng bảo hiểm mmo4 . Khuyến khích nên trung gian .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here