Các kích thước quảng cáo mạng hiển thị Google adwords (GDN)

Kích thước quảng cáo ảnh tĩnh Loại tệp Định dạng GIF, JPG, PNG, SWF, ZIP Kích thước t.đa 150KB Kích thước quảng cáo Hình vuông và hình chữ nhật 200 × 200 Hình...

Phân biệt Taobao, Tmall, 1688 và Aliexpress

Taobao - Tmall Tmall là kênh giao dịch trung gian, dưới quyền của Taobao, bán những sản phẩm cao cấp hơn Taobao một chút. Trên...

Mới nhất